https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2011

Ngày đăng 30/11/2010 | Lượt xem: 832

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             Đà Lạt, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 THÔNG BÁO 

Kính gửi : ………………………………………………. 

Theo kế hoạch hàng năm của nhà trường đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, để chuẩn bị cho kế hoạch đăng ký và xét duyệt đề tài NCKH  năm 2011, phòng Nghiên cứu Khoa học đề nghị các Khoa tiến hành xét duyệt và gửi các bản  thuyết minh đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa của đơn vị mình cho năm 2011 về phòng Nghiên cứu Khoa học trước ngày 10/12/2010. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác.                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                  PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                                                       

                                                                                                    TS. Vũ  Như Ngọc 

Download Mẫu thuyết minh NCKH cấp trường2011.doc

Đăng ký tư vấn