https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v chào cờ tháng 01/2014

Ngày đăng 31/12/2013 | Lượt xem: 620

Thời gian: 7h00 ngày thứ Hai (06/01/2014). Địa điểm: Hội trường N0. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

 Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

     Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng 01/2014, như sau:

     Thời gian: 7h00 ngày thứ Hai (06/01/2014)

     Địa điểm: Hội trường N0

     Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

     Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt trước 7h00 để ổn định tổ chức.

     Trân trọng thông báo!            

Đăng ký tư vấn