https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v chào cờ đầu tháng 05/2014

Ngày đăng 28/04/2014 | Lượt xem: 637

Thời gian: 7h00 ngày thứ Hai (05/5/2014). Địa điểm: Hội trường No

        Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

        Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng Năm năm 2014, như sau:

        Thời gian: 7h00 ngày thứ Hai (05/5/2014)

        Địa điểm: Hội trường No

        Thành phần:  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

        Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt trước 7h00 để ổn định tổ chức.

        Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn