https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Thông tin tuyển sinh 2024

Trang chủ Thông tin tuyển sinh 2024

Thông báo tuyển sinh Cao học 2019 tại Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 14/08/2019 | Lượt xem: 4004

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế phối hợp với Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo tuyển sinh cao học năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH, MÔN THI, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH

1. Các chuyên ngành tuyển sinh và môn thi

TT

Chuyên ngành

Môn thi tuyển sinh

Môn chủ chốt

Môn cơ sở ngành

Môn ngoại ngữ

1

Quản lý kinh tế

Mã số: 8310110

Quản trị học

Kinh tế vi mô

Chọn một trong các  ngoại ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

2

Kinh tế nông nghiệp
Mã số: 8620115

Quản trị học

Kinh tế vi mô

3

Quản trị kinh doanh
Mã số: 8340101

Quản trị học

Kinh tế vi mô

4

Kinh tế chính trị
Mã số: 8310102

Kinh tế chính trị

Kinh tế vi mô

2. Địa điểm thi tuyển sinh và đào tạo: Trường Đại học Yersin Đà Lạt

3. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 28/9/2019: thi môn Cơ sở ngành

- Buổi sáng ngày  29/9/2019: thi môn Chủ chốt

- Buổi chiều ngày 29/9/2019: thi môn Ngoại ngữ.

II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo: Theo định hướng ứng dụng

2. Thời gian đào tạo: 2 năm học.

3. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng:

Thí sinh dự thi phải có Bằng tốt nghiệp Đại học do các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam cấp. Đối với văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

a)  Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

b) Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành gần do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi.

c) Đã tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành đăng kí dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành khác do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi. Tuyển sinh đối tượng là ngành khác chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần, ngành khác; các môn học bổ sung kiến thức tương ứng ban hành tại phụ lục của thông báo này.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

a) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh.

c) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành khác với chuyên ngành đăng kí dự thi phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

4. Có đủ sức khỏe để học tập

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1. Đối tượng

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

b) Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1;

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Chính sách

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) vào kết quả thi môn Cơ sở ngành và mười điểm (thang điểm 100) vào kết quả thi môn Ngoại ngữ (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ);

b) Người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

V. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

1) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

2) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

3) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài một trong các thứ tiếng trên;

4) Có Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 06/12/2018 bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT. Các chứng chỉ này phải còn trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi quy định trong thông báo tuyển sinh.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀ LỆ PHÍ THI

1. Hồ sơ đăng kí dự thi

1. Đơn xin dự thi (theo mẫu);

2. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp);

3. Sơ yếu lý lịch được cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận (theo mẫu);

4. Công văn giới thiệu dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập do bệnh viện đa khoa cấp;

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để xác nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn;

7. Văn bằng hoặc chứng chỉ của đối tượng đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ (nếu có); các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp: cơ quan trực thuộc Bộ, Sở, UBND huyện hoặc tương đương. Các giấy tờ này chỉ được bổ sung trước khi Hội đồng tuyển sinh sau đại học duyệt danh sách chính thức.

8. Bốn (04) ảnh cỡ 3x4 (chụp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) dán vào phiếu dán ảnh, ghi rõ tên, ngày sinh và chuyên ngành đăng ký dự thi vào mặt sau ảnh;

Mẫu hồ sơ thí sinh tải tại Website: http://sdh.hce.edu.vn

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

2. Lệ phí đăng kí dự thi và lệ phí thi: 1,200,000đ/thí sinh (nộp tại điểm thu nhận hồ sơ)

3. Hạn cuối nhận hồ sơ:  Ngày 26/8/2019

VII. ÔN TẬP THI TUYỂN SINH

- Đăng ký ôn thi: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 30/8/2019

- Thời gian ôn tập: Bắt đầu từ 7h30 ngày 31/8/2019 (Thứ bảy)

- Học phí: Trường sẽ thông báo cụ thể tùy thuộc vào số lượng người học

VIII. ĐỊA ĐIỂM PHÁT, THU NHẬN HỒ SƠ VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH

1. Tại Lâm Đồng:

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường Đại học Yersin Đà Lạt

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

(: 0981 309 190 (Cô Đặng Thị Kim Hoa)

Website: https://www.yersin.edu.vn.

2. Tại Huế:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế

* Số 99 Hồ Đắc Di - Thành phố Huế;

(:(0234)3993.888 hoặc 0898. 557.557 (thầy Phan Vũ Quang)

Email: sdh@hce.edu.vn; Website: http://sdh.hce.edu.vn

Fanpage: facebook.com/sdh.hce

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn