https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo Tổ chức Hội nghị CNVC năm 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 144

Ban Giám hiệu và Công đoàn cơ sở trường Đại học Yersin Đà Lạt phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên (HNCBGVNV) năm học 2012 - 2013 dự kiến vào ngày 17/01/2013

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội nghị CNVC năm 2012

 

                             Kính gửi:     - Các Công đoàn bộ phận

                                              - Các tổ công đoàn

      Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong hoạt động của nhà trường. Ban Giám hiệu và Công đoàn cơ sở trường Đại học Yersin Đà Lạt  phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên (HNCBGVNV) năm học 2012 - 2013 dự kiến vào ngày 17/01/2013 theo tinh thần Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/7/2007 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ và Công văn số 258/LĐLĐ ngày 26/11/2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp tổ chức hội nghị CNVC năm 2013.

     Công đoàn cơ sở hướng dẫn nội dung Hội nghị CBGVNV ở cấp Phòng, Khoa với những nội dung cụ thể như sau:

     Tổ trưởng công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị tại đơn vị để cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia ý kiến vào các nội dung:

     1. Thảo luận, tham gia ý kiến, đưa ra các giải pháp hoặc sáng kiến trong các lĩnh vực cải tiến công tác tổ chức, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lao động.

     2. Những nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

     3. Công tác tuyển sinh, quản lý sinh viên, công tác hành chính, thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, tài sản nhà trường nhằm đạt mục tiêu nhiệm vụ của năm học mới.

          4. Công tác y tế, môi trường.

     5. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các Nội quy, Quy chế, các quy định của nhà trường.

     6. Tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

     7. Đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn để động viên tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

     Để Hội nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường diễn ra đúng kế hoạch, đề nghị các tổ công đoàn Phòng, Khoa, phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiến hành Hội nghị ở cấp Phòng, Khoa trong thời gian từ 03/12/2012 đến 29/12/2012 và gửi biên bản về phòng Tổ chức – Hành chính (qua Đặng Vũ Hoàng Lâm) chậm nhất ngày 02/01/2013.

Đăng ký tư vấn