https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo thực tập cơ sở đợt 2: 12/3-12/4/2012, lớp Môi trường K5

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 368

      TRƯỜNG ĐH YERSIN ĐÀ LẠT

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

          

 

                        Đà Lạt, ngày 11 tháng 1 năm 2012

 

THÔNG BÁO

THỰC TẬP CƠ SỞ ĐỢT 2: 12/3-12/4/2012

LỚP MÔI TRƯỜNG K5

 

Để đảm báo tiến độ chương trình thực tập cơ sở, Khoa Khoa học Môi trường thông báo một số yêu cầu sinh viên đi thực tập như sau:

1.     Thời gian thực tập:

§        Thời gian viết đề cương: 4/2-4/3/2012.

(Viết đề cương theo mẫu đã chuyển email lớp trong đợt thực tập thứ 1).

§        Thời gian nhận Giấy giới thiệu: 7/3/2012.

§        Thời gian đi thực tập: 12/3-12/4/2012.

§        Thời gian viết báo cáo: 12/4-24/4/2012.

§        Thời gian nộp báo cáo chính thức cho GVCN: 25/4/2012.

(Trễ 1 ngày sẽ bị trừ 1 điểm).

2.     Sinh viên đi thực tập tuân thủ các quy định của Nhà trường đã đề ra như: phải có Bảo hiểm…

3.     Sinh viên tự liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn viết đề cương, báo cáo…

4.     Nội dung báo cáo trình bày theo đúng quy định của Khoa.

Những sinh viên không tuân thủ các quy định kể trên và các quy định khác có liên quan của Nhà trường sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

KT. TRƯỞNG KHOA

P. TRƯỞNG KHOA

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

      

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thế Anh

 

 

 

 

 

 

Download Danh sách thực tập đợt 2:12/3-12/4/2012, lớp Môi trường K5 

Download Mẫu đề cương báo cáo thực tập

Đăng ký tư vấn