https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ngày hội việc làm

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 821

Ban Tổ chức Ngày Hội việc làm thông báo đến các Khoa, đơn vị liên quan về việc thay đổi thời gian tổ chức ngày hội việc làm: Từ 8 giờ ngày 18/5/2015 sang 8 giờ ngày 29/5/2015.

 

      Căn cứ Kế hoạch tổ chức "Ngày Hội việc làm" số 22/KH-DYD đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 22 tháng 4 năm 2015, về việc tổ chức ngày Hội việc làm vào ngày 18/5/2015. Tuy nhiên, do điều kiện đột xuất, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Ban Tổ chức Ngày Hội việc làm thông báo đến các Khoa, đơn vị liên quan về việc thay đổi thời gian tổ chức ngày hội việc làm: Từ 8 giờ ngày 18/5/2015 sang 8 giờ  ngày 29/5/2015.

 

 

      Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên để sinh viên biết đến dự "Ngày Hội việc làm" theo đúng thời gian quy định

      Các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và thời gian quy định của thông báo này.

      Trân trọng!

Đăng ký tư vấn