https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo Tham dự Lễ khai giảng năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 01/12/2011 | Lượt xem: 756

Căn cứ vào kế hoạch và chương trình tổ chức Lễ khai giảng năm học 2011 – 2012, Ban Tổ chức Lễ khai giảng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường thời gian

THÔNG BÁO

V/v tham dự Lễ khai giảng năm học 2011 - 2012

       Căn cứ vào kế hoạch và chương trình tổ chức Lễ khai giảng năm học 2011 – 2012, Ban Tổ chức Lễ khai giảng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường thời gian, địa điểm tổ chức như sau:

                  Thời gian:  7h45  Thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2011

           Địa điểm:   Hội trường N2

           Trang phục: Nữ áo dài; Nam Veston, Cravat

        Đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường có mặt đầy đủ và đúng giờ.

                                                                                                      

 

                                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC

 

                                                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                                                              Trương Thành Trung

Đăng ký tư vấn