https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo số 1 về cuộc thi viết tìm hiểu về Di chúc của Bác Hồ

Ngày đăng 16/11/2009 | Lượt xem: 3463

Ngày 24 tháng 11 năm 2009, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đã triển khai Kế hoạch cuộc thi viết tìm hiểu về Di chúc của Bác Hồ

Ngày 24 tháng 11 năm 2009, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đã triển khai Kế hoạch cuộc thi viết tìm hiểu về Di chúc của Bác Hồ trong cán bộ, đoàn viên, sinh viên toàn trường. Tuy nhiên, việc triển khai cuộc thi ở các Đoàn Khoa, Chi đoàn chưa đạt được kết quả cao, chất lượng của các bài dự thi còn hạn chế.

Nhằm tạo ra đợt hoạt động chính trị rộng lớn trong tuổi trẻ trường Đại học Yersin Đà Lạt hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, Chi đoàn cán bộ như sau:

1. Tiếp tục phát động sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên cuộc thi viết tìm hiểu về Di chúc của Bác Hồ (Có hướng dẫn và tiêu chí chấm điểm của cuộc thi gửi kèm dưới đây).

2. Lựa chọn những bài dự thi thật sự có chất lượng tốt, hình thức đẹp gửi về Văn phòng Đoàn trường để tham gia Vòng thi Chung khảo cấp trường (Không giới hạn số lượng bài dự thi). Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ mời Ban Giám khảo có chuyên môn, uy tín chấm điểm và trao giải cuộc thi.

3. Hạn chót nộp bài dự thi về Văn phòng Đoàn trường là: Thứ 2, ngày 25.01.2010.

4. Hướng dẫn đề bài của cuộc thi
a. Nội dung
Trong Di chúc đoạn nói đến đoàn viên và thanh niên, Bác viết:
“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết ”.


 Đồng chí nhận thức như thế nào về nội dung, ý nghĩa lời dạy sâu sắc trong Di chúc của Bác?
 Việc thực hiện Di chúc của Bác những năm qua ở trường Đại học Yersin Đà Lạt như thế nào? Giới thiệu tập thể hoặc cá nhân làm theo lời dạy của Bác mà bạn biết? (Phải là người thật, việc thật tại trường Đại học Yersin Đà Lạt và được tôn vinh, thừa nhận: Có thể tham khảo danh sách Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được đăng trên website của trường: http://www.yersin.edu.vn).

Xem Danh sách "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" của trường Đại học Yersin Đà Lạt (đã được tôn vinh, thừa nhận)

 Liên hệ bản thân nói riêng và thế hệ trẻ hiện nay nói chung, theo bạn đã thực hiện Di chúc của Bác như thế nào? Bạn có hiến kế gì để những năm tới thực hiện tốt Di chúc của Bác về phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

b. Hình thức: Thi viết.
 Từ những nội dung gợi ý trên, người dự thi viết bài dưới dạng tự luận.
 Lưu ý: Bài thi không phải trả lời liệt kê theo từng câu hỏi, mà từ những nội dung gợi ý trên, người dự thi viết một bài tự luận hoàn chỉnh.
 Bài thi có thể là của mỗi cá nhân hoặc của tập thể tham gia.
 Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, trình bày rõ ràng, sạch sẽ trên khổ giấy A4. Dung lượng mỗi bài thi không quá 4 trang giấy A4.
 Bài dự thi ghi đầy đủ thông tin về người dự thi: (họ tên, năm sinh, địa chỉ liên lạc, chức vụ, đơn vị công tác, học tập…).
 Khuyến khích các bài dự thi được đóng thành tập, có bìa và trình bày đẹp…

5. Tiêu chí chấm điểm
a. Nội dung (7 điểm)
 Nêu bật được nội dung, ý nghĩa lời dạy sâu sắc trong Di chúc của Bác: 3 điểm.
 Liên hệ đúng việc thực hiện Di chúc của Bác những năm qua ở trường Đại học Yersin Đà Lạt; giới thiệu tập thể hoặc cá nhân làm theo lời dạy của Bác (Phải là người thật, việc thật tại trường Đại học Yersin Đà Lạt và được tôn vinh, thừa nhận): 2 điểm.
 Liên hệ bản thân nói riêng và thế hệ trẻ hiện nay nói chung về việc thực hiện Di chúc của Bác: 2 điểm.

b. Hình thức (2 điểm)
 Trình bày đẹp, gọn gàng, cách sắp xếp, kết cấu và trình bày bài viết.
 Dung lượng: Không quá 4 trang giấy A4. Nếu dài hơn 4 trang thì cứ mỗi trang sẽ bị trừ 0,5 điểm.

c. Chính tả (1 điểm)
 Viết đúng chính tả, dấu chấm câu đặt đúng chỗ.

Trên đây là hướng dẫn việc triển khai cuộc thi viết tìm hiểu về di chúc Bác Hồ, đề nghị BCH Đoàn các Khoa, các Chi đoàn cán bộ thực hiện nghiêm túc thông báo này để cuộc thi đạt được mục đích đã đề ra.

Thanh Sơn

Đăng ký tư vấn