https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo Sinh viên đăng ký ở lại ăn tết tại Đà Lạt

Ngày đăng 22/12/2011 | Lượt xem: 612

Căn cứ vào Kế hoạch của phòng Đào tạo về việc nghỉ Tết âm lịch cho sinh viên trong năm học 2011 – 2012.

Kính gửi:  Các Khoa

 Căn cứ vào Kế hoạch của phòng Đào tạo về việc nghỉ Tết âm lịch cho sinh viên trong năm học 2011 – 2012.

Để góp phần động viên, chia sẻ với những sinh viên các tỉnh xa không về đón Tết âm lịch cùng gia đình, Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt cuối năm giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên ở lại đón Tết Âm lịch tại Đà Lạt.

Để buổi gặp mặt diễn ra tốt đẹp, Nhà trường thông báo đến các Khoa như sau:

1.   Các Khoa thông báo cho sinh viên trong Khoa biết và đăng ký danh sách SV ở lại (có mẫu kèm theo).

2.   Các Khoa lập danh sách sinh viên ở lại đón Tết âm lịch tại Đà Lạt gửi về phòng Công tác Sinh viên trước ngày 10 tháng 01 năm 2012.

3.   Buổi gặp mặt sinh viên sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 18 tháng 01 năm 2012 (nhằm ngày 25 Tết Nhâm Thìn).

4.   Những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Đà Lạt, các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng không thuộc diện đăng ký theo nội dung thông báo này. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung hoặc không có tên trong danh sách đăng ký. 

                   Nơi nhận:                                                                     

-         Như trên;                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

-         Lưu P.CTSV                                                                P. HIỆU TRƯỞNG   

 

                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                                             ThS. PHAN NAM

 

 

 Download Mẫu đơn sinh viên đăng ký đón tết tại Đà Lạt

Đăng ký tư vấn