https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo Phối hợp thực hiện công tác Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 01/12/2011 | Lượt xem: 683

Từ tháng 11.2011, Trung tâm Thông tin và Truyền thông được thành lập và đi vào hoạt động. Nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác truyền thông và thông tin tại trường Đại học Yersin Đà Lạt

THÔNG BÁO

V/v Phối hợp thực hiện công tác Thông tin và Truyền thông

 Kính gửi: Các Phòng, Khoa, đơn vị trong nhà trường

Từ tháng 11.2011, Trung tâm Thông tin và Truyền thông được thành lập và đi vào hoạt động. Nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác truyền thông và thông tin tại trường Đại học Yersin Đà Lạt, đồng thời quảng bá hình ảnh của Trường một cách phổ biến và rộng rãi, Trung tâm Thông tin và Truyền thông thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:

1.   Bắt đầu từ tháng 11.2011, Trung tâm Thông tin và Truyền thông thông sẽ phụ trách việc đưa tất cả thông tin, hình ảnh, hoạt động của trường lên Website. Do đó, khi các phòng, khoa, đơn vị có nhu cầu đưa thông tin hoạt động của đơn vị mình lên Website cần liên hệ với Trung tâm qua các cách sau:

-     Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nội bộ (Số 1006). Trung tâm sẽ cử cán bộ đến lấy thông tin để biên tập và đưa lên website. Ghi chú: Thông tin cung cấp nên có thêm hình ảnh của hoạt động.

-     Hoặc gửi tin bài, hình ảnh, thông tin qua email: daihocyersin@gmail.com (Email cũ: kythuatmang@yersin.edu.vn sẽ không sử dụng nữa). Trung tâm sẽ biên tập và đưa lên website.

2.   Mỗi phòng, khoa, đơn vị cử 01 cán bộ, giảng viên chịu trách nhiệm về việc cung cấp, trao đổi thông tin với Trung tâm khi cần thiết.

3.   Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý phòng, khoa, đơn vị để việc quảng bá hình ảnh của Trường ngày càng tốt hơn.

4.   Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Thông tin và Truyền thông:

-     Văn phòng làm việc:     Phòng N2.15 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

-  Số điện thoại:           0633 552 111 (1006). Email: daihocyersin@gmail.com.

                                

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu TT.

 

DUYỆT

 

  

(đã ký)

 

 

PGS.TS Phạm Bá Phong

TT. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Đăng ký tư vấn