Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông báo nộp báo cáo tiến độ đề tài Nghiên cứu Khoa học năm 2011

Ngày đăng 21/09/2011 | Lượt xem: 825

Thông báo nộp báo cáo tiến độ đề tài Nghiên cứu Khoa học năm 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       Đà Lạt, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG BÁO 

Kính gửi : ……………………………………………….

Để quản lý tiến độ thực hiện đề tài và chuẩn bị cho công tác xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011 – 2012, nhà trường đề nghị các phòng, các khoa có các cán bộ đã đăng ký đề tài năm 2010 – 2011 gửi Bản báo cáo tiến độ đề tài cho Phòng nghiên cứu khoa học. Trong bản báo cáo, các đơn vị cần nêu rõ các phần sau:

–    Các công việc liên quan đến đề tài đã hoàn thành trong thời gian qua

–    Kinh phí đã sử dụng

–    Phần trăm công việc chưa hoàn thành

–    Các kiến nghị (nếu có)

Hạn chót nộp bản báo cáo là ngày 28 /09/2011.

Rất mong các đơn vị thực hiện đúng tinh thần thông báo này.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                  PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                                     (Đã ký)                

                                                                                              TS. Vũ  Như Ngọc

 

 

Đăng ký tư vấn