Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông báo nghiên cứu khoa học sinh viên 2010

Ngày đăng 04/04/2010 | Lượt xem: 1151

Theo kế hoạch hàng năm của nhà trường đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, Phòng Nghiên cứu Khoa học đề nghị các Khoa tiến hành xét duyệt và gửi các bản thuyết minh đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                      Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2010

 THÔNG BÁO 

Kính gửi :các Phòng (Khoa)

Theo kế hoạch hàng năm của nhà trường đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, Phòng Nghiên cứu Khoa học đề nghị các Khoa tiến hành xét duyệt và gửi các bản  thuyết minh đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa của đơn vị mình cho năm 2010 về phòng Nghiên cứu Khoa học trước ngày 15/4/2010. ( Mẫu thuyết minh đề tài xin tải về tại website trường)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác.

                                                                                  PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                                                                          TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                   (Đã ký)

                                                                                             TS. Vũ  Như Ngọc

 

Tải về mẫu thuyết minh

Đăng ký tư vấn