https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo nghỉ và trực Lễ 2 tháng 9 năm 2012

Ngày đăng 21/08/2012 | Lượt xem: 578

Nghỉ 03 ngày: Từ ngày Thứ Bảy (01//9/2012) đến hết ngày Thứ Hai (03/9/2012).Các phòng, khoa, trường THPT, TTĐTTX phân công lịch trực 01 ngày 03/9/2012 (Thứ Hai) theo khu vực

THÔNG BÁO

V/v nghỉ và trực Lễ 2 tháng 9 năm 2012  

            Được sự chỉ đạo của BGH, phòng Tổ chức – Hành chính thông báo lịch nghỉ và trực  Lễ 2 tháng 9 năm 2012 như sau:

            1/ Nghỉ 03 ngày: Từ ngày Thứ Bảy (01//9/2012) đến hết ngày Thứ Hai (03/9/2012).

            2/ Các phòng, khoa, trường THPT, TTĐTTX phân công lịch trực 01 ngày 03/9/2012 (Thứ Hai) theo khu vực và theo nhóm như sau:

Nhóm 1: Gồm các phòng, khoa: Khoa Ngoại ngữ + Khoa Điều dưỡng + Phòng NCKH +  Trung tâm ĐTTX + VP Đoàn.

Khu vực trực: Dãy nhà A, B, C, D

Nhóm 2: Gồm các phòng: Phòng Công tác sinh viên + TT Thông tin và Truyền thông + Tổ bộ môn LLCT +  Khoa Kiến trúc

Dãy nhà G, tầng 1 và 2 nhà  N

Nhóm 3: Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài chính kế toán, phòng Đào tạo,

Khu vực trực: Dãy nhà E, F

Nhóm 4:  Gồm các khoa: CNSH, KHMT, Du lịch, QTKD, Tin học

Khu vực trực: Văn phòng các khoa (tầng trệt nhà N), khối nhà K , H

Nhóm 5: Trường THPT

Khu vực trực: trực trường THPT

Mỗi nhóm cử 2 người trực 01 buổi theo phân công và báo về phòng TC – HC qua địa chỉ yersintc@gmail.com trước ngày 29/8/2012. CB – GV – NV được phân công trực ký sổ tại phòng Bảo vệ. Các phòng, khoa, đơn vị bố trí cho người trực nghỉ bù vào thời gian phù hợp.

Nhiệm vụ của người trực: Kiểm tra phát hiện kịp thời những sự cố về điện, cháy nổ, trộm cắp tài sản.

Số điện thoại liên hệ khi cần thiết:

Báo cháy: 114

CAP7: 3822004

CAP: 3822152

                                                            PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Đăng ký tư vấn