https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo lịch trực tết âm lịch 2012

Ngày đăng 16/01/2012 | Lượt xem: 1338

Thông báo lịch trực tết âm lịch 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
            Lâm Đồng, ngày 12 tháng 01 năm 2012
Kính gửi: Phòng PA 83 Công an tỉnh Lâm Đồng
LỊCH TRỰC TẾT ÂM  LỊCH 2012
                   
STT Họ và tên Đơn vị Ngày 29 tết  Mùng 1 tết  Mùng 2 tết           Khu vực trực
      sáng chiều Sáng chiều sáng chiều  
1 Đinh Quốc Hiếu           x    
2 Trương T. Minh Phương Phòng Đào tạo           x  
3 Nguyễn Thị Mỵ Phòng Tổ chức - Hành chính x           Dãy nhà E, F 
4 Nguyễn Thị Rạng Phòng Tổ chức - Hành chính   x          
5 Nguyễn Thị Tuyết Phòng Tổ chức - Hành chính x            
6 Nguyễn Tài Chánh Phòng Kế toán     x x      
                   
7 Huỳnh Văn Thông Khoa Kiến trúc         x    
8 Trần Võ Cát Tường Khoa Kiến trúc           x  
9 Nguyễn Thị Phương Phòng Công tác Sinh viên x            
10 Ngô Tiến Đạt Phòng Công tác Sinh viên   x      
Đăng ký tư vấn