https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo làm thẻ thư viện cho sinh viên năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 88

Mỗi sinh viên nộp 1 tấm hình 2x3 cm, mặt sau ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp; Các lớp tập hợp danh sách về khoa; sau đó khoa gửi về Thư viện trước ngày 10/11/2012.

Kính gửi:  Lãnh đạo các khoa 

                                             Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt          

 

Để thuận tiện cho việc mượn sách, tài liệu về nhà và sử dụng máy tính tại Thư viện, TT. Thông tin và Truyền thông thông báo về việc làm thẻ Thư viện cho năm học 2012 – 2013 như sau:

1. Đối với sinh viên khóa 09 (Hệ Đại học và Cao đẳng): Các khoa thông báo cho sinh viên biết và lập danh sách sinh viên làm thẻ theo mẫu gửi kèm.

       Thủ tục làm thẻ: 

 Mỗi sinh viên nộp 1 tấm hình 2x3 cm, mặt sau ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp;

         –  Nộp lệ phí làm thẻ: 15.000 đ/thẻ;

      – Các lớp tập hợp danh sách về khoa sau đó khoa gửi về Thư viện trước ngày 10/11/2012.

          2. Đối với sinh viên các khóa 05, 06, 07, 08:

         –  Trường hợp sinh viên chưa có thẻ: Tiến hành làm các thủ tục như trên.

 Trường hợp sinh viên bị mất thẻ hoặc muốn làm lại thẻ do bị rách, hỏng: Liên hệ làm thẻ tại Văn phòng khoa hoặc trực tiếp tại Thư viện.

              Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

              Thư viện trường Đại học Yersin Đà Lạt (phòng B6)

              ĐT: 0633 552 111 số nội bộ 1011

               Email: thuvien@yersin.edu.vn

Đăng ký tư vấn