https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo Kết quả chấm vòng 01 cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh năm 2015

Ngày đăng 16/05/2015 | Lượt xem: 760

Ban Tổ chức thông báo đến 14 dự án trên được được biết để tiếp tục hiệu chỉnh, hoàn thiện bản dự án và nộp lại cho Ban Tổ chức hạn chót là ngày 15/04/2015 để được xét duyệt vào vòng 02. Tổng giá trị giải thưởng của năm 2015 vẫn là 290 triệu đồng.

THÔNG BÁO

V/v “ Kết quả chấm vòng 01 cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh năm 2015”

 

 

 

     Căn cứ kết quả chấm vòng 01 các dự án của sinh viên thuộc trường Đại học Yersin Đà Lạt, trường Cao Đẳng Kinh tế Lâm Đồng, trường Đại học Đà Lạt và Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh gửi về, 14 dự án sau đây được Hội đồng Giám khảo chọn để tiếp tục vào vòng 02:

     Ban Tổ chức thông báo đến 14 dự án trên được được biết để tiếp tục hiệu chỉnh, hoàn thiện bản dự án và nộp lại cho Ban Tổ chức hạn chót là ngày 15/04/2015 để được xét duyệt vào vòng 02.

Toàn văn thông báo

Đăng ký tư vấn