https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch kết thúc học kỳ 2/2014-2015

Ngày đăng 31/03/2015 | Lượt xem: 559

Ngày 12/6/2015: Tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa 7 (kiến trúc), khóa 8, Cao đẳng khóa 1.

Kính gửi: Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc      

      Trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch kết thúc học kỳ 2/2014-2015 như sau:

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

1

Thi học kỳ đợt 1

20/4à25/4/2015

2

Thi học kỳ đợt 2

11/5à16/5/2015

3

Thi học kỳ đợt 3

1/6à6/6/2015

4

Kết thúc giảng dạy khóa 8, Cao đẳng khóa 1

Ngày 2/5/2015

5

Kết thúc giảng dạy các khóa 9, 10, 11 và Cao đẳng khóa 2, 3

Ngày 23/5/2015

6

Thi tốt nghiệp các ngành niên chế

26 và 29/5/2015

7

Chấm thi tốt nghiệp

Ngày 1/6/2015

8

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa 7 (kiến trúc), khóa 8, Cao đẳng khóa 1

Ngày 12/6/2015 (Thứ 6)

9

Nghỉ hè.

Ngày 29/6à2/8/2015

      Để thực hiện tốt kế hoạch trên đề nghị các đơn vị lưu ý:

      1. Kết thúc giảng dạy đúng tiến độ, coi thi, chấm thi học kỳ 2 đúng kế hoạch đề ra.

      2. Đối với khóa 8 và Cao đẳng khóa 1, Khoa nộp đầy đủ các điểm trước ngày 23/5/2015 để phòng Đào tạo&NCKH xét tốt ngiệp cho sinh viên.

      Đề nghị các đơn vị phổ biến cho cán bộ, giảng viên và sinh viên biết kế hoạch trên và phối hợp chặt chẽ để triển khai đúng tiến độ.

Đăng ký tư vấn