https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo Kế hoạch kết thúc học kỳ 1 và kế hoạch học kỳ 2/2012-2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 83

Đề nghị các đơn vị phổ biến cho cán bộ, giảng viên và sinh viên biết kế hoạch trên và phối hợp chặt chẽ để triển khai đúng tiến độ.

THÔNG BÁO

 Kế hoạch kết thúc học kỳ 1 và kế hoạch học kỳ 2/2012-2013

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc

            Trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch kết thúc học kỳ 1 và kế hoạch triển khai học kỳ 2/2012-2013  như sau:

1-     Kết thúc học kỳ 1 & Nghỉ Tết Âm lịch:

Stt

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

1

Kết thúc giảng dạy học kỳ 1

Ngày 19/1/2013

2

Thi HK lần 1 (đợt 4)

Thi lại lần 2 (một số môn đã có điểm thi sớm)

Từ 21/1 - 2/2/2013

3

Nghỉ Tết ÂL (3 tuần)

Từ 4/2 -  23/2/2013

2-     Kế hoạch học kỳ 2: Học kỳ 2 bắt đầu từ 25/2/2013, kết thúc ngày 29/6/2013.

1

SV tập trung học tập HK 2 (Xem TKB tại Khoa)

Xếp TKB từ 25/2/2013   

2

Đăng ký học phần HK2 + ĐK học lại.

Từ 25/2 -9/3/2013 

3

Tổ chức thi lần 2 (HK 1)

Từ 11/3 - 23/3/2013

4

Thi HK 2 (đợt 1 và 2): gồm các môn xong sớm

Thi HK 2 (đợt 3): gồm các môn còn lại

Thi thành 3 đợt trong

tháng 4, 5, 6 /2013

5

Nghỉ hè 2012-2013

Từ 1/7/2013 - 27/7/2013

3- Kế hoạch HK2 dành cho K6, Kiến trúc K5 (năm cuối khoá): Ngoài kế hoạch chung trên đây, năm cuối khoá có các nội dung riêng như sau:

                 1

Thực tập cuối khoá; Nộp báo cáo.

Làm khoá luận tốt nghiệp 

Sinh viên thi lại phải về thi theo lịch chung của Trường.

2

Các Khoa tổ chức ôn thi tốt nghiệp

Trường xét và công bố DS được thi tốt nghiệp

Từ 20 - 23/5/2013

Trước 30/5/2013

3

Các Khoa chấm khoá luận tốt nghiệp

 Khoa Kiến trúc-MTCN lập kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Khoa gửi Trường

Trước 15/6/2013

4

Xét tốt nghiệp, công bố DS tốt nghiệp.

In văn bằng tốt nghiệp…

Từ 17 - 24/6/2013

5

Tổ chức “Lễ trao bằng tốt nghiệp”

  (Tại Hội trường lớn và tại Khoa)

Dự kiến : 2/7/2013

(nhằm ngày thứ ba)

Để thực hiện tốt kế hoạch trên đề nghị các đơn vị lưu ý:

1. Kết thúc giảng dạy đúng tiến độ; Coi thi, chấm thi học kỳ 1 đúng kế hoạch đề ra.

2. Trước khi sinh viên nghỉ Tết, Khoa thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 và học phí phải đóng để sinh viên chuẩn bị. Đối với các lớp hệ tín chỉ, Khoa hướng dẫn sinh viên tính học phí theo số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ 2.

3. Các Khoa và phòng Đào tạo thu kết quả chấm thi học kỳ 1 - lần 1 đúng thời gian quy định (7 ngày sau khi thi) để có thể tổ chức thi lần 2 đúng tiến độ; Khoa nhắc nhở sinh viên đóng đủ các khoản học phí cũ để được dự thi lần 2.

4. Về kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, các Khoa rà soát lại và xác định kế hoạch giảng dạy học kỳ 2; tổng hợp lịch giảng của thỉnh giảng gửi cho Phòng Đào tạo để Phòng cân đối kế hoạch toàn Trường (muộn nhất là 10 ngày trước khi học kỳ 2 bắt đầu); Khoa chuẩn bị xếp thời khoá biểu học kỳ 2 từ ngày 25/02/2013.

Đề nghị các đơn vị phổ biến cho cán bộ, giảng viên và sinh viên biết kế hoạch trên và phối hợp chặt chẽ để triển khai đúng tiến độ.

Đăng ký tư vấn