https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch kết thúc HK 2/2012-2013 & triển khai HK 1/2013-2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 140

Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa thông báo cho CB, GV, SV trong đơn vị biết và thực hiện kế hoạch

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

1)   Kết thúc giảng dạy học kỳ 2, thi học kỳ và thi tốt nghiệp

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Kết thúc giảng dạy học kỳ 2/2012-1013

Ngày 08/6/2013

 

 

2

Thi cuối học kỳ  (đợt 3)

Thi lần 2 một số môn có điểm.

Xếp thi  từ 10/6 à           29/6/2013

SV theo dõi lịch thi tại Khoa.

3

Thi tốt nghiệp K6

 

Ngày 04à  05/6/2013

Sau thi, SV ở lại trường theo dõi kết quả   và

4

Chấm thi tốt nghiệp K6

Từ 06/6/2013

dự lễ trao bằng TN.

5

Bảo vệ khoá luận TN K6

Trước 16/6/2013

Các Khoa lập kế hoạch.

6

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho K6 (tại Trường và tại Khoa)

Ngày 01/7/2013

Khoa tổ chức sau khi dự lễ trên Hội Trường lớn.

 

 *  Lưu ý: Để nhận bằng tốt nghiệp, SV nộp cho Khoa các giấy tờ sau: Giấy thanh toán, bản sao (có công chứng) chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh  trình độ B.

 

2)   Lịch nghỉ hè 2012-2013 và kế hoạch đầu học kỳ 1/2013-2014

STT

             Nội dung

       Thời gian

        Ghi chú

 

1

Lịch nghỉ hè:

Sinh viên ĐH K9, CĐ K1

Sinh viên K7, 8

 

Từ 02/7 à 10/8/2013

Từ 02/7 à 17/8/2013

 

 

 

2

Học GDQP 1&GDQP 2

(dành cho SV ĐH K9, CĐ K1& SV khoá trước còn nợ học phần)

Từ 12/8 à 17/8/2013

 

 

 

 

3

Các khóa thi lần 2 (HK2/12-13)

Đ/ký học phần HK1/13-14

Bắt đầu học HK 1/13-14

 

Từ 19/8à31/8/2013

Lưu ý: Lịch học & Lịch thi lần 2 được xếp xen kẽ, SV cần theo dõi TKB tại Khoa.

 

                   Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa thông báo cho CB, GV, SV trong đơn vị biết và thực hiện kế hoạch công tác trên đây. 

Đăng ký tư vấn