https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch kết thúc HK 2/2015-2016 & triển khai HK 1/2016-2017

Ngày đăng 29/04/2016 | Lượt xem: 478

Quý thầy cô và các bạn sinh viên theo dõi kế koạch để chủ động sắp xếp thời gian giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường 

1. Kế hoạch kết thúc giảng dạy học kỳ 2, thi học kỳ và thi tốt nghiệp (ngành niên chế)

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Kết thúc giảng dạy học kỳ 2/2015-1016

Ngày 04/06/2016

 

 

2

Tổ chức đăng ký học lại học kỳ 1/2016 - 2017

Tháng 5/2016

Có thông báo riêng

3

Thi tốt nghiệp các ngành niên chế

24/05 - 26/05/2016

SV theo dõi lịch cụ thể tại Khoa

Danh sách thi thông báo trên trang web Trường

4

Thi đợt cuối học kỳ 

Thi lần 2 một số môn có điểm

 13/06 - 18/06/2016

SV theo dõi lịch cụ thể tại Khoa

Danh sách thi thông báo trên trang web Trường

5

Tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 9 Đại học, khóa 8 ngành kiến trúc và khóa 2 Cao đẳng

Ngày 24/06/2016

(Thứ 6)

.

6

Tổ chức  học vượt cho sinh viên

25/07 - 13/08/2016

 

 

2. Lịch nghỉ hè 2015 - 2016 và kế hoạch đầu học kỳ 1/2016 - 2017

STT

             Nội dung

       Thời gian

        Ghi chú

1

Lịch nghỉ hè

 

 

20/6 - 13/8/2016

 

 

2

Học GDQP 1 & GDQP 2

(dành cho SV năm thứ 2, và khoá trước còn nợ)

15/8 - 20/8/2016

 

3

Các khóa thi lần 2 học kỳ 2/15-16

Xếp thời khóa biểu học kỳ

1/2016-2017

22/8 - 3/9/2016

Lưu ý: Lịch học, lịch thi lần 2 được xếp xen kẽ, SV cần theo dõi TKB tại Khoa.

4

Thi học kỳ 1/2016 - 2017

Tháng 10/2016

Tháng 11/2016

Tháng 1/2017

Lịch cụ thể thông báo sau

Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa thông báo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đơn vị biết và thực hiện kế hoạch trên.

Đăng ký tư vấn