https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch kết thúc HK 2/2013-2014 & triển khai HK 1/2014-2015

Ngày đăng 27/05/2014 | Lượt xem: 499

Để nhận bằng tốt nghiệp, SV nộp cho Khoa các giấy tờ sau: Giấy thanh toán, bản sao (có công chứng) chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ B.

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường 

1)   Kết thúc giảng dạy học kỳ 2, thi học kỳ và thi tốt nghiệp

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Kết thúc giảng dạy học kỳ 2/2013-2014

Ngày 09/6/2014

 

 

2

Thi cuối học kỳ  (đợt 3)

Xếp thi  từ 16/6 à 23/6/2014

SV theo dõi lịch thi tại Khoa.

3

Thi tốt nghiệp K7

 

Ngày 04 à

06/6/2014

Sau thi, SV ở lại trường theo dõi kết quả   và

4

Chấm thi tốt nghiệp K7

Từ 07/6/2014

dự lễ trao bằng TN.

5

Bảo vệ ĐA TN Kiến trúc K6 và Mỹ thuật K7

Ngày 16/6/2014

Khoa Kiến trúc lập kế hoạch.

6

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho K7 (tại Trường và tại Khoa)

Ngày 01/7/2014

Khoa tổ chức sau khi dự lễ trên Hội Trường lớn.

 

 *  Lưu ý: Để nhận bằng tốt nghiệp, SV nộp cho Khoa các giấy tờ sau: Giấy thanh toán, bản sao (có công chứng) chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh  trình độ B.

 

2)   Lịch nghỉ hè 2013-2014 và kế hoạch đầu học kỳ 1/2014-2015

STT

             Nội dung

       Thời gian

        Ghi chú

 

1

Lịch nghỉ hè:

Sinh viên ĐH K10, CĐ K2

Sinh viên K8, 9

 

Từ 02/7 à 17/8/2014

Từ 02/7 à 17/8/2014

 

 

 

2

Học GDQP 1&GDQP 2

(dành cho SV ĐH K10, CĐ K2& SV khoá trước còn nợ học phần)

Từ 18/8 à 30/8/2014

 

 

 

 

3

Các khóa thi lần 2 (HK2/13-14)

Đ/ký học phần HK1/14-15

Bắt đầu học HK 1/14-15

 

Từ 25/8à06/9/2014

Lưu ý: Lịch học & Lịch thi lần 2 được xếp xen kẽ, SV cần theo dõi TKB tại Khoa.

    Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa thông báo cho CB, GV, SV trong đơn vị biết và thực hiện kế hoạch công tác trên đây. 

Đăng ký tư vấn