https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo học vượt

Ngày đăng 12/05/2016 | Lượt xem: 518

Từ ngày 18/07 – 13/08/2016, trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức học vượt cho sinh viên. Các bạn sinh viên xem chi tiết tại thông báo để có kế hoạch cụ thể nhé.

 Kính gửi: Các đơn vị

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học vượt, Trường thông báo các học phần được mở trong học kỳ hè như sau:

Lớp

Mã HP

Tên HP

TC

GV

SL

Ngoại ngữ K10

71661

Kỹ năng thư ký văn phòng

3

ThS. Đinh Quốc Bảo

27

71641

Business English Final

3

ThS. Đinh Quốc Bảo

27

71801

E. Compre & Reproduction

4

ThS. Tạ tất Thắng

27

Sinh học,

Môi trường K12

91401

Hóa đại cương

2

 

Nguyễn Mạnh Hùng

14

Quản trị kinh doanh K10

41736

Quản trị dự án

3

TS. Bùi Văn Bính

27

41711

Phân tích họat động kinh doanh

3

TS. Nguyễn Phúc Thọ

27

41705

Xây dựng và quản lý thương hiệu

2

ThS. Ngô Văn Bình

27

Quản trị kinh doanh K11

91214

Giải tích

3

ThS. Ngô Thị My La

17

91210

Đại số tuyến tính

3

ThS. Đặng Th.Thanh Loan

20

Một số lưu ý Trường yêu cầu Khoa phổ biến đến Giảng viên, Sinh viên trong quá trình tổ chức học vượt:

1. Khoa cân đối khối lượng giảng dạy và xếp các học phần được mở theo thời khóa biểu cố định vào thời gian 18/07 - 13/08/2016 và gửi lịch về Phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa trước ngày 03/06/2016 để Trường thông báo đến sinh viên;

2. Sinh viên đã đăng ký các học phần học vượt coi như Trường đã tính học phí vì vậy nếu sinh viên không đi học, không dự thi….Trường không hoàn trả lại tiền học phí;

3. Đối với sinh viên học lại: Sinh viên các khóa trước “còn nợ” các học phần trên sinh viên đăng ký học lại và theo dõi lịch học tại Khoa;

4. Thời gian đóng học phí: Từ ngày 23 - 27/05/2016;

5. Thời gian thi: Dự kiến từ 22/8 - 03/09/2016, sinh viên theo dõi lịch cụ thể tại Khoa.

Đăng ký tư vấn