Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông báo gửi Bản báo cáo tiến độ đề tài NCKH năm 2012

Ngày đăng 10/12/2012 | Lượt xem: 823

Để đảm bảo công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, đề nghị các cán bộ thuộc các phòng, các khoa đã đăng ký đề tài năm 2012 gửi Bản báo cáo tiến độ đề tài NCKH cho phòng Nghiên cứu Khoa học.

THÔNG BÁO 

                              Để đảm bảo công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, đề nghị các cán bộ thuộc các phòng, các khoa đã đăng ký đề tài năm 2012 gửi Bản báo cáo tiến độ đề tài NCKH cho phòng Nghiên cứu Khoa học. Trong bản báo cáo, các đơn vị cần nêu rõ các phần sau:

-        Các công việc liên quan đến đề tài đã hoàn thành trong thời gian qua;

-        Kinh phí đã sử dụng;

-        Phần trăm công việc chưa hoàn thành;

-        Các kiến nghị (nếu có).

Hạn chót nộp bản báo cáo là ngày 30/11/2012.

Rất mong các đơn vị thực hiện đúng tinh thần thông báo này.    

Đăng ký tư vấn