Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông báo đăng ký Nghiên cứu Khoa học cấp Trường, cấp Khoa năm 2015 - Đợt 2

Ngày đăng 23/04/2015 | Lượt xem: 831

Đối với đăng ký đề tài cấp Trường: Các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường sau khi đăng ký tại Khoa, Phòng, Trung tâm phải nộp ngay cho phòng Đào tạo & NCKH để rà soát tên đề tài. Thời hạn: Đến hết ngày 25/5/2015.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường
       Trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường về việc đăng ký Nghiên cứu Khoa học cấp Trường & cấp Khoa năm 2015 - Đợt 2. Nhà trường đề nghị các đơn vị tiến hành đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị mình và gửi về phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học.

       - Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2015.

       - Yêu cầu:
       - Biểu mẫu sử dụng: theo biểu mẫu Thuyết minh đề tài cấp Trường, Khoa (đăng trên web Trường).
       - Đối với đăng ký đề tài cấp Trường: yêu cầu các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường sau khi đăng ký tại Khoa, Phòng, Trung tâm phải nộp ngay cho phòng Đào tạo & NCKH để rà soát tên đề tài.
       - Đối với đăng ký đề tài cấp Khoa: yêu cầu các Khoa thông báo và cho sinh viên đăng ký và chuẩn bị Hội đồng cấp cơ sở trước ngày 25/5/2015.

       Nghiên cứu Khoa học là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường. Trường đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tích cực tham gia.

       Trân trọng!

Đăng ký tư vấn