https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông báo đăng ký Nghiên cứu Khoa học cấp Trường, cấp Khoa, học kỳ 1, năm học: 2016 - 2017

Ngày đăng 09/09/2016 | Lượt xem: 1322

Quý thầy cô đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và gửi về phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học đến hết ngày 19/9/2016.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường

Trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường về việc đăng ký Nghiên cứu Khoa học cấp Trường & cấp Khoa năm 2016-2017 - HK 1. Nhà trường đề nghị các đơn vị tiến hành đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị mình và gửi về phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học.

- Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/9/2016.

- Yêu cầu:

- Biểu mẫu sử dụng: Theo biểu mẫu Thuyết minh đề tài cấp Trường, Khoa (Đính kèm phía dưới).

- Đối với đăng ký đề tài cấp Trường: yêu cầu các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường nộp tên đề tài đăng ký xét duyệt về phòng Đào tạo & NCKH để rà soát tên đề tài; sau đó hoàn thiện thuyết minh có xác nhận của Khoa/ Phòng/ Trung tâm nộp về phòng Đào tạo &NCKH trước ngày 20/9/2016. (Thời gian xét duyệt cấp Khoa/ Phòng/ Trung tâm dự kiến ngày 23/9/2016;  Cấp Trường trước ngày 30/9/2016).

- Đối với đăng ký đề tài cấp Khoa: yêu cầu các Khoa thông báo và cho sinh viên đăng ký và chuẩn bị Hội đồng cấp cơ sở trước ngày 25/9/2016.

Nghiên cứu Khoa học là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường. Trường đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tích cực tham gia.

Trân trọng!

Tải mẫu thuyết minh đề tàin Nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Khoa TẠI ĐÂY

Đăng ký tư vấn