https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo đăng ký học và thi vét các học phần HKI /2013 - 2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 426

Căn cứ số lượng sinh viên đã đăng ký học và thi vét các học phần HKI /2013 - 2014, Khoa Công nghệ thông tin thông báo thời gian học của các học phần nói trên theo file đính kèm.

 

      Căn cứ số lượng sinh viên đã đăng ký học và thi vét các học phần HKI /2013 - 2014, Khoa Công nghệ thông tin kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học thời gian học của các học phần nói trên theo danh sách cụ thể dưới đây

      Chi tiết:  Thông báo đăng ký học và thi vét các học phần HKI /2013 - 2014

Đăng ký tư vấn