Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông báo đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học 2009

Ngày đăng 05/04/2010 | Lượt xem: 962

Thông báo đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học 2009

THÔNG BÁO 

Kính gửi : Các Phòng, Khoa – Trường Đại học Yersin Đà Lạt 

Theo kế hoạch hàng năm của nhà trường đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuẩn bị cho kế hoạch đăng ký và xét duyệt đề tài  năm 2010. Nay, phòng Nghiên cứu Khoa học đề nghị các cán bộ ( giảng viên) trong trường đăng ký  thuyết minh đề tài Nghiên cứu Khoa học của đơn vị mình cho năm học 2009 – 2010. Rất mong các Phòng, Khoa gửi kế hoạch Nghiên cứu Khoa học của đơn vị mình kèm theo các bản đăng ký đề tài  về phòng Nghiên cứu Khoa học trước ngày 30/10/2009.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác.                                                                                                                                                                                                                                PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TRƯỞNG PHÒNG

TS. VŨ NHƯ NGỌC

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    

 

Đăng ký tư vấn