https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo của khoa Khoa học Môi trường đến sinh viên K5

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 484

THÔNG BÁO

V/v: Sinh viên Lớp KHMT – K5.

 

1.     Sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp

§           Hạn cuối nộp Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp chính thức: 28/5/2012.

§           Báo cáo chính thức: 8/6/2012.

2.     Đăng ký và nộp Báo cáo Hội thảo sinh viên

§           Hạn cuối đăng ký tham gia viết bài với GVCN trước ngày: 10/5/2012

§           Hạn cuối nộp Báo cáo khoa học tham gia Hội thảo trước: 25/5/2012.

3.     Họp lớp để chuẩn bị các công tác cuối khóa

Thời gian: 8h-23/5/2012

Địa điểm: K9

Nội dung:

§           Nhận chứng chỉ GDQP, GDTC.

§           Ký bảng điểm môn Thực tập cơ sở.

§           Làm phiếu rèn luyện cuối khóa.

§           Thống nhất thời gian nộp Chứng chỉ B anh văn.

§           Và một số nội dung khác.

Những sinh viên không tuân thủ các quy định kể trên và đặc biệt buổi họp lớp (rất quan trọng) sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

KT. TRƯỞNG KHOA

P.TRƯỞNG KHOA

  

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Thế Anh

Đăng ký tư vấn