https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Thông tin tuyển sinh 2023

Trang chủ Thông tin tuyển sinh 2023

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ Bar

Ngày đăng 16/10/2013 | Lượt xem: 922

Trung tâm Đào tạo nghề Du lịch Nhà hàng – Khách sạn tổ chức chiêu sinh và khai giảng lớp Nghiệp vụ Bar (kỹ thuật pha chế đồ uống). Thời gian: 17h00’ ngày 14/12/2013. Tại phòng thực hành Bar. Nhà H

Trung tâm Đào tạo nghề Du lịch Nhà hàng – Khách sạn tổ chức chiêu sinh và khai giảng lớp Nghiệp vụ Bar (kỹ thuật pha chế đồ uống). Thời gian: 17h00’ ngày 14/12/2013. Tại phòng thực hành Bar. Nhà H

Đăng ký tại: Trung tâm Đào tạo nghề Du lịch Nhà hàng – Khách sạn. Nhà B. Trường  Đại học Yersin Đà Lạt.

ĐT: 063.3521.771 – Trung tâm Đào tạo nghề du lịch Nhà hàng – Khách sạn

Một số hình thực hành pha chế:

 

 

 

 

Đăng ký tư vấn