https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào cờ tháng 2/2015

Ngày đăng 30/01/2015 | Lượt xem: 732

Thời gian: 7h30 ngày thứ Hai (02/02/2015). Địa điểm: Hội trường N0. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

 

       Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng Hai năm 2015, như sau:

       Thời gian: 7h30 ngày thứ Hai (02/02/2015)

       Địa điểm: Hội trường N0

       Thành phần:  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

       Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt lúc 7h20 để ổn định tổ chức.

       Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn