https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào cờ đầu tháng 9/2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 375

Thời gian: 7h30 ngày thứ Tư (03/9/2014). Địa điểm: Hội trường N0. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

      Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng Chín năm 2014, như sau:

      Thời gian: 7h30 ngày thứ Tư (03/9/2014)

      Địa điểm: Hội trường N0

      Thành phần:  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

      Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt lúc 7h20 để ổn định tổ chức.

      Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn