https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào cờ đầu tháng 9/2017

Ngày đăng 31/08/2017 | Lượt xem: 968

Kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên tham dự lễ chào cờ vào lúc 7h30 ngày thứ Ba (05/9/2017), tại Hội trường N0.

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng 9 năm 2017, như sau:

Thời gian: 7h30 ngày thứ Ba (05/9/2017)

Địa điểm: Hội trường N0

Thành phần:  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt đầy đủ, đúng giờ và chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của nhân sự thuộc đơn vị mình.

Trân trọng thông báo.

Đăng ký tư vấn