https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào cờ đầu tháng 9/2012

Ngày đăng 28/08/2012 | Lượt xem: 642

Thời gian: 7h00 ngày thứ Ba (04/9/2012); Địa điểm: Hội trường N0

Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng Chín năm 2012, như sau:

Thời gian: 7h00 ngày thứ Ba (04/9/2012)

Địa điểm: Hội trường N0

Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt trước 7h00 để ổn định tổ chức.

Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn