https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào cờ đầu tháng 6/2015

Ngày đăng 26/05/2015 | Lượt xem: 537

Kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tham dự lễ chào cờ đầu tháng 6/2015 vào lúc 7h30 thứ Hai, ngày 01/6/2015, tại N0.

Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

      Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng 6 năm 2015, như sau:

      Thời gian: 7h30 ngày thứ Hai (01/6/2015)

      Địa điểm: Hội trường N0

      Thành phần:  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

      Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

      Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn