https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào cờ đầu tháng 12/2016

Ngày đăng 30/11/2016 | Lượt xem: 550

Kính mời toàn thể quý thầy cô tham dự lễ chào cờ đầu tháng 12/2016 vào lúc 7h30, thứ Hai ngày 05/12/2016 tại Hội trường N0, trường Đại học Yersin Đà Lạt

  Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

 Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng 12 năm 2016, như sau:

Thời gian: 7h30 ngày thứ Hai (5/12/2016)

Địa điểm: Hội trường N0

Thành phần:  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn