https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào cờ đầu tháng 10/2015

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 85

Kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên có mặt tại Hội trường N0 vào lúc 7h30 ngày thứ Hai (5/10/2015) để tham dự lễ chào cờ đầu tháng 10/2015.

Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng 10 năm 2015, như sau:

Thời gian: 7h30 ngày thứ Hai (5/10/2015)

Địa điểm: Hội trường N0

Thành phần:  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn