https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thanh tra Trường làm việc với khoa Ngoại Ngữ

Ngày đăng 06/05/2015 | Lượt xem: 776

Trong buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã đưa ra một số kiến nghị và hướng dẫn nhằm điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi công tác quản lý nội bộ của đơn vị để cho phù hợp với quy định của nhà trường.

       Nằm trong chương trình thanh tra thường xuyên, vừa qua, Đoàn Thanh tra trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tiến hành thanh tra hoạt động đào tạo và điều hành tại khoa Ngoại ngữ.

 

        Đoàn thanh tra đã kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo, như: Chuẩn bị đề cương, bài giảng, xây dựng lịch lên lớp của giảng viên; kế hoạch mời giảng và công tác quản lý giảng viên, hoạt động của cố vấn học tập, nội dung và thời lượng thực hành của sinh viên; công tác lãnh đạo điều hành khoa…  Trong buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã đưa ra một số kiến nghị và hướng dẫn nhằm điều chỉnh công tác quản lý nội bộ của đơn vị cho phù hợp với quy định của nhà trường.

       Trong thời gian tới, hoạt động thanh tra sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường đã đặt ra.

 

 Thanh tra Trường

Đăng ký tư vấn