https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thanh tra Trường làm việc với khoa Điều Dưỡng

Ngày đăng 25/12/2014 | Lượt xem: 650

Thời gian tới, hoạt động thanh tra sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ nhà trường đã đặt ra.

       Ngày 17/12/2014, Đoàn thanh tra trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tiến hành thanh tra hoạt động đào tạo tại khoa Điều dưỡng.

       Đoàn thanh tra đã kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế của nhà trường; chỉ tiêu và tình hình triển khai kế hoạch nhiệm vụ của khoa Điều dưỡng. Trong buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã hướng dẫn Khoa điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi trong công tác quản lý nội bộ của đơn vị sao cho phù hợp với quy định của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

       Thời gian tới, hoạt động thanh tra sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm góp phần thực hiện thắng lợicác chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ nhà trường đã đặt ra.

Theo Thanh tra Trường

Đăng ký tư vấn