https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Thời gian sinh viên làm Giấy xác nhận và các Giấy tờ về ưu đãi

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 590

      TRƯỜNG ĐH YERSIN ĐÀ LẠT

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

           Số: …./TB-DYD-KMT

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 2 năm 2012

 

 

         THÔNG BÁO

V/v: Thời gian sinh viên làm Giấy xác nhận và các Giấy tờ về ưu đãi.

 

Nhằm tạo điện kiện thuận lợi trong việc quản lý, trình các Phòng chức năng và Nhà trường phê duyệt.

Khoa Khoa học Môi trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Khoa học Môi trường thời gian thực hiện Ký Giấy xác nhận sinh viên, Giấy xác nhận vay vốn và các Sổ Ưu đãi có liên quan như sau:

§        Thời gian nhận: Sáng thứ 3 và Chiều thứ 5 hàng tuần.

§        Thời gian trả: Sáng thứ 3 và Chiều thứ 5 tuần tiếp theo.

§        Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Khoa học Môi trường.

§        Mẫu các loại Giấy: Truy cập mục Khoa Khoa học Môi trường trên website:yersin.edu.vn.

Hạn cuối cùng nhận thực hiện Ký Giấy xác nhận sinh viên, Giấy xác nhận vay vốn và các Sổ Ưu đãi từ ngày ra thông báo đến hết 15 tháng 3 năm 2012.

Khoa Khoa học Môi trường thông báo đến toàn thể sinh viên để thực hiện. Sau thời gian kể trên sinh viên sẽ tự chịu trách nhiệm.

 

Nơi nhận:

      - Sinh viên Khoa;

KT. TRƯỞNG KHOA

P.TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

TRỢ LÝ CTSV

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thế Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Mẫu giấy xác nhận sinh viên

 Download Mẫu giấy xác nhận sinh viên vay vốn

Đăng ký tư vấn