https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin đăng ký học phần

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 118

THÔNG BÁO

 

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin còn nợ các học phần sau đây lên văn phòng khoa đăng ký học phần, để khoa tổ chức học vét.

 1. Những NLCB của CN Mác-Lênin 2
 2. Tiếng Anh 2
 3. Nhập môn lập trình (cơ sở lập trình)
 4. Toán cao cấp 2
 5. Kỹ thuật điện tử
 6. Giáo dục thể chất 2
 7. Kỹ thuật xung số
 8. Tin học văn phòng và quản lý
 9. Thiết kế luận lý 1 (nhập môn logic học)
 10. Hệ QT cơ sở dữ liệu
 11. Phân tích thiết kế HTTT trong QL

Hạn chóp đăng ký học phần ngày 15/3/2012

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

Đăng ký tư vấn