https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB nghỉ và trực Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Ngày đăng 23/03/2012 | Lượt xem: 596

Nghỉ 03 ngày: Từ ngày Thứ Bảy (31//3/2012) đến hết ngày Thứ Hai (02/4/2012).

THÔNG BÁO

V/v nghỉ và trực Lễ giỗ tổ Hùng Vương  

            Được sự chỉ đạo của BGH, phòng Tổ chức – Hành chính thông báo lịch nghỉ và trực  Lễ giổ tổ Hùng Vương như sau:

            1/ Nghỉ 03 ngày: Từ ngày Thứ Bảy (31//3/2012) đến hết ngày Thứ Hai (02/4/2012).

            2/ Các phòng, khoa, trường THPT, TTĐTTX phân công lịch trực 01 ngày 02/4/2012 (Thứ Hai) theo khu vực và theo nhóm như sau:

Nhóm 1: Gồm các phòng, khoa: Khoa Ngoại ngữ + Khoa Điều dưỡng + Phòng NCKH +  Trung tâm ĐTTX + VP Đoàn.

Khu vực trực: Dãy nhà A, B, C, D

Nhóm 2: Gồm các phòng: Phòng Công tác sinh viên + Văn phòng HĐQT + TT Thông tin và Truyền thông + Tổ bộ môn LLCT +  Khoa Kiến trúc

Dãy nhà G, tầng 1 và 2 nhà  N

Nhóm 3: Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài chính kế toán, phòng Đào tạo,

Khu vực trực: Dãy nhà E, F

Nhóm 4:  Gồm các khoa: CNSH, KHMT, Du lịch, QTKD, Tin học

Khu vực trực: Văn phòng các khoa (tầng trệt nhà N), khối nhà K , H

Nhóm 5: Trường THPT

Khu vực trực: trực trường THPT

Mỗi nhóm cử 2 người trực 01 buổi theo phân công và báo về phòng TC – HC trước ngày 27/3//2012. CB – GV – NV được phân công trực ký sổ tại phòng Bảo vệ. Các phòng, khoa, đơn vị bố trí cho người trực nghỉ bù vào thời gian phù hợp.

Nhiệm vụ của người trực: Kiểm tra phát hiện kịp thời những sự cố về điện, cháy nổ, trộm cắp tài sản.

Số điện thoại liên hệ khi cần thiết:

Báo cháy: 114

CAP7: 3822004

CAP: 3822152

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Đăng ký tư vấn