https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB lịch ôn thi tốt nghiệp K5 - Khoa Quản trị Kinh doanh

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 468

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP (KHÓA 5)

TT

TÊN MÔN

SỐ TIẾT

ÔN

NGÀY/GIỜ ÔN

GV ÔN THI

GHI CHÚ

PHÒNG

ÔN

1

Quản trị học

5 tiết

   17/5/2012 (Từ 14 giờ)

ThS. Nguyễn Anh Sơn

Môn cơ sơ

(5 chuyên ngành)

H33

2

Quản trị Marketing

5 tiết

   19/5/2012  (Từ 7 giờ 30)

ThS. Ngô Văn Bình

Môn chuyên ngành

QTKD

K5

3

Tổ chức kỹ thuật ngoại thương

10 tiết

19/5/2012  (Sáng từ 7 giờ 30)

 (Chiều từ 13 giờ 30)

ThS. Dương Hữu Hạnh

Môn chuyên ngành

QTNT

K7

4

Kế toán tài chính

10 tiết

19/5/2012  (Sáng từ 7 giờ 30)

 (Chiều từ 13 giờ 30)

ThS. Lương Hữu Đức

Môn chuyên ngành

KTDN

K8

5

Tài chính quốc tế

10 tiết

19/5/2012  (Sáng từ 7 giờ 30)

 (Chiều từ 13 giờ 30)

TS. Phan Hiển Minh

Môn chuyên ngành

TCDN

K9

6

Quản trị ngân hàng thương mại

10 tiết

19/5/2012  (Sáng từ 7 giờ 30)

(Chiều từ 13 giờ 30)

TS. Nguyễn Văn Nông

Môn chuyên ngành

QTNH

N1

                                                                                                                                                                                                     

Ghi chú:           -  Nhà trường chỉ tổ chức ôn thi tốt nghiệp trong đợt này, Khoa đề nghị tất cả SV chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cũng  tham gia ôn thi trong đợt này.

-  Sinh viên nào không ôn theo thời gian quy định Khoa và Nhà trường sẽ không giải quyết về sau.                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                                                                                                TS. BÙI VĂN BÍNH

Đăng ký tư vấn