https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Làm thẻ thư viện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 531

Thư viện trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo quy trình làm thẻ...

THÔNG BÁO

 

Hiện tại, cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt chưa có thẻ Thư viện để mượn sách, tài liệu về nhà nghiên cứu. Nay, Thư viện trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo quy trình làm thẻ như sau:

-         Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt;

-         Các khoa, phòng, ban lập danh sách cán bộ, giảng viên kèm theo 01 tấm hình 3x4 gửi về thư viện;

-         Các khoa thông báo cho sinh viên các lớp lập danh sách kèm theo 1 tấm hình 3x4, mặt sau ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp và tập hợp về khoa để gửi cho thư viện;

-         Kinh phí làm thẻ 15.000đ (mười lăm ngàn đồng).

Việc làm thẻ thư viện sẽ triển khai thường xuyên bắt đầu từ năm học 2011 – 2012

Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn