https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 - 2011

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 105

Thông báo

Sinh viên đã tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2011 lên trường Đại học Yersin để làm thủ tục và nhận bằng tốt nghiệp

Trân trọng cảm ơn!

Download Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2012

Đăng ký tư vấn