Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB đăng ký học lại và thi lại học phần (Tin học QLCN1 + Báo cáo ngoại khóa)

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 39

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÔNG BÁO

 

Khoa yêu cầu tất cả những sinh viên từ khóa 6 trở về trước chưa đạt các học phần: Tin học quản lý chuyên ngành 1 (2 tín chỉ), Báo cáo ngoại khóa (3 tín chỉ), nếu có nguyện vọng học lại và thi trong học kỳ 2/NH: 2011 - 2012 nhanh chóng đăng ký tại Khoa (gặp cô Hồng) trước ngày 20 / 3 / 2012 để Khoa xem xét, giải quyết.

 Sinh viên nào không đăng ký trong đợt này Khoa sẽ không giải quyết về sau.

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

 

TS. BÙI VĂN BÍNH

 

 

Đăng ký tư vấn