https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB chào cờ đầu tháng 12/2011

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 101

THÔNG BÁO

                             V/v chào cờ đầu tháng                              

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

 

Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng mười hai, như sau:

Thời gian: 7h00 ngày thứ hai (05/12/2011)

Địa điểm: Hội trường lớn N2

Thành phần:

- Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên;

- Sinh viên các khoa có lịch học buổi sáng thứ hai (05/12/2011).

Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có mặt trước 7h00 để ổn định tổ chức.

Riêng lãnh đạo các khoa cần giao nhiệm vụ cho giáo viên trực tiếp quản lý lớp để quán triệt đến sinh viên đi chào cờ đầy đủ, tránh tình trạng nhắc nhở chung chung.

Trân trọng thông báo!

 

                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

Nơi nhận:                                                                                        TRƯỞNG BAN

-Như trên;                                                                                                        

-Lưu.

                                                                                                                       

                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                          Trương Thành Trung

Đăng ký tư vấn