Hệ đại học: 24 ngành HOT

TRANG CHỦ Hệ đại học: 24 ngành HOT Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngày đăng 14/08/2018 |

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng là kinh doanh về lĩnh vực tiền tệ thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính được ngân hàng phát hành nhằm bảo lãnh, thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế.

Ngành Tài chính - Ngân hàng được rất nhiều bạn học sinh quan tâm tìm hiểu.

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng được cung cấp kiến thức về lĩnh vực tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa; nắm bắt kiến thức vững chắc về thực hành các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại hiện đại; có chuyên môn sâu về phân tích, dự báo liên quan đến tài chính, tiền tệ nhằm đưa ra quyết định trong quản trị tài chính.

Ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng được trải nghiệm học kỳ doanh nghiệp ngay từ năm nhất.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng ứng dụng đúng tiêu chuẩn và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài việc học lý thuyết tại trường, sinh viên được thực hành, thực tập thông qua các HỌC KỲ DOANH NGHIỆP để vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và trang bị thêm kỹ năng nghề nghiệp. Tỷ lệ lý thuyết, thực hành của

Hệ đại học: 24 ngành HOT