https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Sinh viên ngành Đông phương học tọa đàm chuẩn bị tham gia các chương trình trao đổi tại Nhật Bản - Hàn Quốc

Ngày đăng 08/11/2022 | Lượt xem: 309

Ngày 8/11/2022, ngành Đông phương học tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm khi học tập và làm việc tại môi trường nước ngoài.

Tham gia ta đàm có s hin din ca din gi Choi Chang Young - Phó Ch tch Hi người Hàn ti Vit Nam, Ch tch công ty TNHH MC Vit Nam Holding - Đối tác ca Trường Đại hc Yersin Đà Lt cùng các thy, cô và sinh viên ca ngành Đông phương hc.

Bui chia s đã din ra trong không khí ci m, nhn được s quan tâm ca các bn sinh viên thông qua các câu hi dành cho din gi Choi Chang Young. Sinh viên ngành Đông phương hc đã tiếp nhn nhng thông tin rt hu ích khi hc tp và làm vic ti môi trường nước ngoài.

Đây chính là nhng trang b giúp cho các bn sn sàng khi tham gia vào các chương trình trao đổi sinh viên ca ngành Đông phương hc - Trường Đại hc Yersin Đà Lt.

 

Thành Nhân

Khoa Ngoại ngữ & Đông phương học

Đăng ký tư vấn