https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Sinh viên 5 tốt – Hình ảnh của người sinh viên thời đại mới

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 478

Hưởng ứng cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” (Đạo đức tốt; Học tập tốt; Thể lực tốt; Kỹ năng tốt và Hội nhập tốt) do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, từ năm học 2009 – 2011, Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt đã triển khai cuộc vận động tới sinh viên trong toàn trường.

Cuộc vận động tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thông qua cuộc vận động để từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội… đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

Trải qua 02 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, một số hoạt động tiêu biểu như: Tổ chức các cuộc thi, các câu lạc bộ về hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực và kỹ năng hoạt động xã hội cho sinh viên, đồng thời tổ chức nhiềuhoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, đẩy mạnh phongtrào thi đua "Học  tập  tốt, rèn  luyện  tốt"

Kết quả năm học 2009 – 2010, có 18 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trường”, 04 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Lâm Đồng” và có 01 sinh viên là một trong 10 gương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu của cả nước.

Năm học 2010 – 2011, có 29 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trường”, 05 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Lâm Đồng”. Ngày 11.12.2011, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường đã trao danh hiệu trên cho sinh viên trong Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ II, nhiệm kỳ 2011 – 2013.

 Cuộc vận động đang trở thành điểm sáng trong hoạt động của Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường quyết tâm xây dựng “Sinh viên 5 tốt” trở thành hình ảnh của người sinh viên trong thời đại mới, đáp ứng các yêu cầu của xã hội.

Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

Đăng ký tư vấn